Werkwijze

Toekomstbestendige organisaties starten met een strategische ambitie. Voor TerraTransities staat de opgave van uw organisatie centraal. Omdat TerraTransities zich ten dienste stelt van het doel van uw opdracht, doet TerraTransities er alles aan om ervoor te zorgen dat het resultaat wordt behaald. TerraTransities zal dan ook voor de start van de opdracht de eigen rol in de opdracht beoordelen.

Sparringpartner

TerraTransities ziet zichzelf als een sparringpartner van de directie. Samenwerking zit dan ook in het DNA van TerraTransities. Daarbij zorgt TerraTransities dat ze in goede verbinding staat met medewerkers, businesspartners, financiers en klanten. De focus ligt op toekomstbestendige en haalbare oplossingen.

Ruime ervaring

TerraTransities start met kennis van de context. Op het gebied van gebouwde omgeving, zorg, energie, publiek domein en techniek heeft TerraTransities ruimschootse ervaring. Met de opdrachtgever wordt vervolgens de richting bepaald. Deze dient als basis voor de planvorming en uiteindelijke uitvoering. Soms moet hiervoor binnen de opdracht een organisatie ontwikkeld worden. TerraTransities heeft veel kennis van de uitvoering en een ruim netwerk van partijen die eventueel bij de uitvoering ingezet kunnen worden.     

Waardecreatie

Op een ondernemende manier maatschappelijke waarde creëren, is voor TerraTransities belangrijk. Daarbij gaat TerraTransities uit van resulting.