Transition Road Map

De eerste stap in een transitie begint met het verkrijgen van overzicht. Ambities kunnen pas geformuleerd worden als helder is welke opgave voor u ligt.

TerraTransities kan voor u deze roadmap verzorgen. De roadmap laat zien hoe verschillende ambities in stappen kunnen worden behaald. Wat betekenen bijvoorbeeld de verschillende technieken voor uw organisatie, welke vereisten hebben ze en welke keuzes kunt u hierin het beste maken? Zijn hiervoor alternatieven, bijvoorbeeld via duurzame inkoop of via strategische samenwerkingen? Wat kan uw organisatie aan? En welke consequenties hebben de ambities voor de implementatie?

Veel bedrijven kunnen plannnen maken, maar TerraTransities kan het effect van de ambities op de uitvoering inzichtelijk maken en vice versa.

Publiek-private samenwerking

Om de ambities te halen kan soms een publiek-private samenwerking de beste organisatievorm zijn.

Welke partijen zijn nodig voor de ambities? Hoe wordt een coalitie van belanghebbenden samengesteld? Wat is de gezamenlijke opdracht en wat zijn de gezamenlijke resultaten? Wie moeten er in het uitvoeringsteam en in welke rol? Het uitvoerbaar maken van het project geeft uitzicht op het waarmaken van de waardecreatie.

TerraTransities kan publiek-private samenwerking voor coalitiepartners opzetten en uitvoeren.

Review complexe projecten

Grote utiliteitsprojecten kunnen complex worden door de veelheid aan belangen. Het risico bestaat dat relatief kleine aanleidingen tot grote escalaties leiden. Dit heeft consequenties in kosten, kwaliteit en doorlooptijd.

De complexiteit wordt zelfs verhoogd wanneer innovaties en gespecialiseerde technieken onderdeel van het project zijn. Projecten waarin bijvoorbeeld circulariteit, digitalisering en energietransitie een rol spelen vallen hieronder.

Door de uitvoering van het project onafhankelijk te laten reviewen, krijgt u inzicht in de potentiele escalaties. Het tijdig detecteren en elimineren hiervan geeft u comfort. Het voorkomen van escalaties vraagt in verhouding een beperkte investering.

TerraTransities kan de project review voor u inrichten en uitvoeren.

Toezicht en besturing

Organisaties zijn gebaat bij toezicht en besturing met de focus op waardecreatie.

Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen hebben tegenwoordig steeds meer behoefte aan toekomstgerichte perspectieven.

TerraTransities kan uw bestuurlijke sparringpartner zijn en de wereld van morgen en overmorgen vertalen naar wat dit betekent voor uw organisatie vandaag.