Bestuurders, directeuren en CEO’s hebben de opdracht hun organisatie toekomstbestendig te maken. Maar als uw organisatie dit wil doen, hoe organiseert u dat dan? Hoe weet u zeker wat het u gaat kosten? Hoe implementeert u verduurzaming? En hoe krijgt u uw mensen mee? Zijn dit bekende vragen voor u?

TerraTransities weet hoe belangrijk overzicht is voor het bepalen van de juiste richting. Niet alleen overzicht, maar ook inzicht in de samenhang van de activiteiten en uitzicht op de resultaten is essentieel. Toezicht op de uitvoering kan ervoor zorgen dat de ambities ook werkelijk worden behaald. In dit

hele transitietraject kan TerraTransities u ondersteunen, maar uiteraard ook op onderdelen ervan. Als u bijvoorbeeld alleen een deel van uw organisatie wilt verduurzamen. Daarbij gelooft TerraTransities in samenwerking en een aanpak die is toegesneden op uw organisatie.